17
GRAND METROPARK BAY HOTEL SANYA
Китай
Улан-Удэ
19 окт, 7 ночей
32 258
39 090
20
SANYA YUHUAYUAN SEAVIEW HOTEL
Китай
Улан-Удэ
19 окт, 7 ночей
31 354
39 156
21
HERTON SEAVIEW HOTEL SANYA
Китай
Улан-Удэ
19 окт, 7 ночей
31 152
39 290
21
YINYUN SEA VIEW RESORT (EX. SILVER SOUND)
Китай
Улан-Удэ
19 окт, 7 ночей
28 771
36 287
17
LA COSTA HOTEL SANYA
Китай
Улан-Удэ
19 окт, 7 ночей
33 365
40 431
17
GRAND SOLUXE HOTEL & RESORT
Китай
Улан-Удэ
19 окт, 7 ночей
33 567
40 675
17
FOUR POINTS BY SHERATON SHENZHOU PENINSULA
Китай
Улан-Удэ
19 окт, 7 ночей
34 908
42 300
21
JINGYUN SEAVIEW
Китай
Улан-Удэ
19 окт, 7 ночей
29 174
36 795
21
TIMTON INTERNATIONAL HOTEL
Китай
Улан-Удэ
19 окт, 7 ночей
33 935
42 800
18
SANYA HAWAII HOTEL
Китай
Улан-Удэ
19 окт, 7 ночей
31 354
38 381
21
GENTLE CROWN JUNJIN BINHAI
Китай
Улан-Удэ
19 окт, 7 ночей
29 609
37 344
21
HAIYUE BAY HOLIDAY
Китай
Улан-Удэ
19 окт, 7 ночей
30 046
37 894
21
SEA RAINBOW
Китай
Улан-Удэ
19 окт, 7 ночей
29 643
37 387
18
CENTURY GRAND
Китай
Улан-Удэ
19 окт, 7 ночей
30 482
37 314